WERKEN MET KR8KADER 

 

Om te helpen jouw binnen- en buitenwereld visueel tot uitdrukking te brengen, gebruik ik het Kr8kader met bijbehorende kaarten. Dit is een unieke en doeltreffende methode waarbij het feitelijke pragmatische en het verbeeldende symbolische samenkomen binnen één systeem. Het is een investering in jezelf die jou de tijd en energie van een ingewikkelde zoektocht bespaart en voeding geeft aan een nieuwe manier van beleven en creëren. 

 

Het Kr8kader is een optische plattegrond, uitgebeeld als 8 geschakelde levensthema's via woord en kleur in de vorm van een octagram: 

- Kansen 

- Kennis 

- Creatie 

- Leiding 

- Zorg 

- Ervaring 

- Kunde 

- Zekerheid

(zie afbeelding hieronder) 

Deze thema's zijn gebaseerd op twee met elkaar verweven 'werelden':

- de 4 elementen aarde, water, lucht en vuur;

- de 4 menselijke domeinen;

Materieel,

Emotioneel,

Natuurlijk en

Sociaal. 

 

Gebaseerd op dit systeem zijn er 8 bijbehorende (basis)kwartetsets en diverse verdiepingssets waarmee je in kaart kunt brengen hoe je er nu voor staat in jouw leven. Deze methode biedt overzicht en geeft jou tegelijkertijd inzicht in lopende processen. Het stelt je in staat jouw koers bij te stellen of een nieuwe richting te kiezen die meer in lijn is met jouw natuurlijke kracht en essentie. 

 

Een basis-schakelsessie is een legging van 9 kwartetkaarten op de plattegrond van het Kr8kader. Op elke kleur komt een kaart die jou wat vertelt over dat kleurthema met in het midden de kaart die het centrale onderwerp (of de vraag) weergeeft. Uit één zo'n sessie kun jij al heel veel antwoorden voor jezelf halen. Na afloop mag je een foto van de legging maken zodat je deze 'moment-opname' op een later tijdstip nog kunt terugkijken en er wellicht nog aanvullende inzichten uit kunt halen, gezien de effecten van de sessie nog een tijd doorwerken. 

 

 

KR8KADER ALGEMEEN 

 

Het Kr8kader kun je zien als een RIEM, een universeel systeem wat op maat en persoon afstelbaarbaar is.
Een methode om tegelijkertijd vanuit;
R-elationeel
I-ndividueel
E-conomisch en
M-aatschappelijk
oogpunt naar situaties te kijken en daardoor meer opbouwend en holistsch te handelen en wandelen door alle menselijke leefgebieden.
Mét elkaar, als samen-leving; kr8samen.
Want ieder brengt een eigen kr8verhaal in.  

 

Het Kr8kader werkt als één eenvoudig systeem. Het is spelenderwijs in te zetten of als serieus meetinstrument langs alle menselijke leefgebieden te leggen. Een routekaart om je stappen te zien, de 'imprint' die je maakt. En een wegwijzer naar waar voor jou de beste kansen liggen om te groeien.
Een verbindend samenwerkingsmodel, gebaseerd op universeel menselijk begrip. Een methode die ruimte geeft aan individuele verschillen en perspectieven. Een vriendelijke positieve geleider voor gezamenlijke veilige grond in het contact. Het is een ervaring die werkt, het brengt doen, denken, voelen en reflecteren samen in het huidige moment.